Vat 0% dla szkół

KURIER DPD
za pobraniem26zł

KURIER DPD
przedpłata19zł

68 475 73 73 68 324 76 30 biuro@tmb.net.pl
grenke

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU I SERWISU TMB.net.pl

Postanowienia ogólne
1. Korzystanie ze strony internetowej tmb.net.pl (zwanej dalej stroną, serwisem lub sklepem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy Serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogś korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony tmb.net.pl
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
3. Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne lub nie posiadające osobowości prawnej które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora tmb.net.pl
4. Serwis dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania oferty sklepów internetowych, jednak nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane ceny są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistości? Użytkownik ma możliwość upewnić się poprzez telefoniczny kontakt z obsługą sklepu internetowego.
5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@tmb.net.pl

Korzystanie z serwisu
6. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.
7. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.
8. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie
9. Serwis oświadcza, że wszelkie artykuły i inne treści są autorstwa Serwisu i ma pełne prawa do praw autorskich. Szczegółowe dane prezentowanych produktów pochodzą ze stron producenckich.
10. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

Odpowiedzialność
11. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
12. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, w szczególności dotyczących nieprawidłowych cen produktów prezentowanych w Serwisie, informacji na temat cech produktów prezentowanych w Serwisie, błędnej identyfikacji towarów sprzedawanych w sklepach, których oferty prezentowane są w Serwisie oraz nieprawidłowego przypisania fotografii i wszelkich materiałów audiowizualnych.
13. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.

Czas obowiązywania Regulaminu
14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej
15. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.
16. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.

Gwarancja jakości towaru, gwarancja jakości usługi, reklamacje i zwroty
14. Oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, oraz używany, pochodzący od pewnych i legalnie funkcjonujących dystrybutorów lub producentów.
15. W razie zauważenia wady, kupujący proszony jest o niezwłoczny opis wady. Zespół tTMB oceni czy wada mogła powstać w trakcie przesyłki czy wynika z wady producenta. W obu przypadkach TMB niewzłocznie zwraca koszty zakupu wraz z przesyłką klientowi.
16. Jeśli klient zauważy niezgodność odebranego produktu z zamówieniem, lub się poprostu rozmyśli i zrezygnuje z użycia zakupionego produktu, w ciągu siedmiu dni istnieje możliwość odesłania produktu do TMB pod warunkiem, że oryginalne opakowanie nie zostało naruszone.
17. TMB oświadcza, że postępowanie reklamacyjne będzie się odbywać na normalnych zasadach przyjętych przez poszczególnych producentów poszczególnych produktów.
18. W razie wystąpienia subiektywnej oceny klienta w postaci nierzetelności TMB, serwis zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy.
19. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zastosowania niewłaściwego toneru lub innego materiału eksploatacyjnego lub innego produktu do posiadanego przez klienta kserokopiarki lub innego urządzenia. Klient ma obowiązek uzyskać pewność co do wyboru kupowanego produktu i TMB dokłada wszelkich starań, żeby umożliwić to klientowi lepiej niż konkurencja.


Wysyłka i płatności
20. Zamówiony towar jest wysyłany do klienta najdalej na drugi dzień roboczy w przypadku płatności za pobraniem.
21. W przypadku płatności przelewem bankowym, wysyłka zostanie zrealizowana po otrzymaniu przelewu.